Фото галерија: Османи учествуваше на 132- та сесија на Комитетот на министри на Советот на Европа

Слика 1
Слика 2
Слика 3