Фото галерија: Презентација на Француската Агенција за развој во МНР

Слика 1
Слика 2
Слика 3